Monteringsanvisning Homeja kupor

Såga ut ett hål i undertaket mellan två takstolar. Börja 20 mm över ett bärläkt, och fortsätt upp ca 20 mm längre än kupan. Övriga bärläkt kapas på närmasta takstol.

Kupan monteras i hålet, och spikas fast i takstolarna. Kontrollera att kupan ligger i våg.

Underlagspapp drages ut över kupan. Bärläkt spikas på kupan. Eventuellt palla upp den.

Takpannor nedanför kupan monteras. Om enkupiga takpannor, kapa då överdelen med en vinkelslip.

Avlägsna skyddsplasten från den veckade zinkplåten och forma den med händerna tills den ansluter tätt mot pannorna. Använd gärna gummiklubba. Montera sedan takpannorna runt kupan. Såg takpannorna med vinkelslip ca 100 mm från kupans tak.MONTERING AV FÖNSTER
Fönstret monteras från utsidan. Palla upp för drevning och skruva fast mot bågen. Justera för eventuell lutning, ut eller in. Utvändig drevning, fönsterbleck och fogmassa.

MONTERING AV INVÄNDIG PANEL
Såga ett litet hål utifrån. Mät upp mitten på kupan. Där centrumlinjen och mittlinjen möts fästes mallens invändiga överdel.

Mallens undre kant fästes 530 mm från mittlinjen (480 mm vid 990 kupor) Rita på mallens invändiga sida och såga ut hålet. Fortsätt rakt ned till önskad höjd.

Spika fast mallen innanför innertaket enligt ovanstående mått.
Isolera med 120 mm mineralull och plasta. Montera 12×95 mm panel uppifrån och neråt. Passa noga mot fönstret och cirka 5 mm innanför innertaket.

Spika panelen i mallen och bågen. Slipa bort de sista 5 mm med t ex bandslip. Fönsterbänk och lister monteras.

 

Hämta homejaritning som pdf

Homeja

Fönster

Vindskupa

Siesta Bygg - Ejvin Spangsberg, Köpmangatan 32, 276 30 Borrby. Telefon 0411-202 94, 0706-05 12 94, e-post: siesta@siestabygg.se